Amacımız

Amaç ve çalışmalarımız Derneğin ilgi alanı, Avrupa`da yaşayan Türk kadınlarıdır. Dernek partisel ve inançsal konularında bağımsız bir çizgiye sahiptir. Başlıca amaçlar: Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik yaşama katılımlarını sağlamak, bu çerçevede çesitli platformlarda, düşünceler oluşturup, bilgi alışverişini sağlayarak yaşama geçirmeyi, Türkiye´deki kadınların Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet devrimleri ile kazanılmış demokratik hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek icin yürüttüğü mücadeleye destek olmak, Kadınlarımızla ilgili konularda toplantılar, seminerler, düzenlemek, çeşitli projeler geliştirmek, Derneğe ait broşür, bülten, dergi, takvim vb. Yayınlar çıkartmak ve Yabancı dil, okuma yazma başta olmak üzere, çeşitli konularda kurslar düzenleyerek, mesleki eğitim ve öğrenim vermek, entegrasyona ve yerel kurumlarla ilişkilerde yardımcı olmaktır